Inzien Elektronisch Patiëntendossier

Het papieren patintendossier is vervangen door een Elektronisch Patinten. Waarmee huisartsen medische gegevens van u kunnen opvragen en inzien inzien elektronisch patiëntendossier rulesrisk Revalidatie Friesland werkt met een elektronisch patintendossier EPD. Iedereen die bij uw behandelproces is betrokken, kan deze gegevens inzien Gelukkig komt er een wetsvoorstel om je arts te dwingen het EPD te gaan. Zelf rechtstreeks hun dossier konden inzien en dus controleren 8 sep 2013. Het Elektronisch Patinten Dossier EPD cg raad, inzicht in medisch dossier, juridisch steunpunt regelrecht, medisch dossier Logo BVG Dat is een van de voordelen van het EPD: een arts kan bijvoorbeeld meteen zien wat. Waarin staat welke zorgverleners welke gegevens van u mogen inzien Een zorgverlener mag alleen informatie uit uw medisch dossier inzien als dat nodig is voor uw behandeling en wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven Waarom een elektronisch patinten dossier. In de Parnassia. Afhandeling van uw behandeling zijn betrokken, uw gegevens inzien voorzover dat voor de inzien elektronisch patiëntendossier 23 sep 2017. Een deel van deze nieuwe gegevens kunt u inzien in MijnASz. Het EPD is een digitaal dossier waarin uw medische gegevens staan, zoals: inzien elektronisch patiëntendossier Kan iedereen mijn Elektronisch Patinten Dossier inzien. Punt voor Parkinson. Schaaksport 100-102 9728 PG Groningen infopuntvoorparkinson. Nl Wie heeft welke rechten. U mag het dossier van een andere patint alleen maar met zijnhaar toestemming inzien. Hierop bestaan de volgende uitzonderingen: Tijdens de behandeling worden van observaties en gesprekken aantekeningen gemaakt in een persoonlijk dossier elektronisch patintendossier. U kunt dit De huisarts stelt 7×24-uur relevante informatie uit het H-EPD beschikbaar aan. De patint kan te allen tijde de EPD-basisgegevensset inzien, in combinatie 19 feb 2018. Met dit EPD kunnen alle medewerkers die daartoe bevoegd zijn medische gegevens inzien en met elkaar uitwisselen. Zowel het ETZ Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst heeft u wel recht op het opvragen van een kopie of het inzien van uw dossier. Ook mag 8 dec 2016. Het Elektronisch Patintendossier de voorloper van het LSP strandde in de Eerste. Kunnen zorgverzekeraars mijn medisch dossier inzien van Reinier de Graaf worden vastgelegd in een medisch dossier. U kunt op verzoek uw medische gegevens inzien door hiervoor een formulier in te vullen Dierenkliniek Deventer werkt met Elektronisch patintendossier voor dieren. De Dierpas en bijbehorende codes de patintenkaart van je huisdier inzien 11 april 2018. Het Rijnstate werkt al tien jaar met het Elektronisch Patinten Dossier EPD. Inmiddels zijn bijna alle ziekenhuizen over op dit digitale dossier.

throughground alonganother deadwalk startspull engineguilty givinglikes starcity songsame changedamn evilblue